Spolupráce

Základní možnosti spolupráce s naším oddělením jsou tři:

Jako pracoviště Akademie věd standardně spolupracujeme s partnery na výzkumných projektech. Administrativně jednodušší variantou spolupráce je poskytnutí infrastruktury pro výzkumné účely v rámci volného přístupu (Open Access). Pro uživatele jsou obvykle pořízena letecká data z jeho zájmové lokality. Spolupráce na komerčních zakázkách je možná v rámci smluvního výzkumu.

Přejít nahoru