Zpracování dat

Zpracování dat je rozděleno do třech zpracovatelských řetězců. První řetězec umožňuje zpracování dat ze senzorů CASI-1500 a SASI-600 pro VIS-NIR-SWIR oblast spektra, zatímco druhý řetězec je navržen k zpracování termálních dat ze senzoru TASI-600 pro LWIR spektrální oblast. Data pořizovaná laserovým skenerem jsou zpracovávána zcela odděleně.

Přejít nahoru