Zpracování dat

Vzhledem k charakteru snímaných hyperspektrálních dat je zpracování rozděleno do dvou částí. V první části jsou zpracována data se senzorů CASI-1500 a SASI-600, které snímají odražené záření ve VIS-NIR-SWIR (viditelné - blízké infračervené - střední infračervené) oblasti spektra. V druhé části jsou zpracována data ze senzoru TASI-600, který snímá termální záření v LWIR (dlouhovlnné infračervené) spektrální oblasti. Data pořizovaná laserovým skenerem jsou zpracovávána zcela odděleně.