Ke stažení

Ukázková data. Letecká data byla pořízena 4. 9. 2019 nad Břeclaví v odpoledních hodinách. Území bylo nasnímáno současně čtyřmi senzory FLIS. Ke stažení jsou dostupné všechny výstupy, do kterých jsou data obvykle zpracovávána. V této formě mohou být snadno využita k dalším analýzám standardními softwarovými nástroji. Hyperspektrální data jsou odevzdávána ve formátu ENVI standard. K prohlížení doporučujeme program ENVI nebo běžné GIS programy (QGIS, ArcGIS, atd.) Bodové mračno nasnímané laserovým skenerem je předáváno ve formátu las. K prohlížení doporučujeme program FugroViewer, CloudCompare nebo QGIS, ArcGIS.

Senzor Produkt Popis
CASI
CASI
Hyperspektrální data ve spektrálním rozsahu 380 – 1050 nm. Prostorové rozlišení 0.5m.
CS
CASI SASI
Hyperspektrální data ve spektrálním rozsahu 380 – 2450 nm. Prostorové rozlišení 1.25m.
TASI
BBT
Obrazová data zobrazující jasovou teplotu; BBT [K] (broadband brightness temperature)
LST
Obrazová data zobrazující kinetickou teplotu (T); LST [K] (land surface temperature)
LSE
Obrazová data zobrazující emisivitu; LSE (land surface emisivity)
LLL
Obrazová data zobrazující záření opouštějící povrch tělesa LLL ; LLL [Wm-2sr-1m-1] (land leaving radiance)
LiDAR
DTM
Digitální model terénu; DTM (digital terrain model)
DSM
Digitální model povrchu; DSM (digital surface model)
nDSM
Digitální model výšky objektů; nDSM (normalized digital surface model)
las
Bodové mračno bodů
Vše
Celý soubor dat

Tab. 1: Informace k datům, která jsou ke stažení

Přejít nahoru