O nás

Oddělení leteckých činností (OLČ) je součástí Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. – CzechGlobe, který je jedním z pracovišť Akademie věd České republiky. OLČ zajišťuje technickou podporu při snímání a zpracování leteckých dat pro potřeby CzechGlobe i dalších zejména výzkumných organizací. OLČ je velmi úzce navázáno na Oddělení dálkového průzkumu Země působícího v rámci CzechGlobe.

Stručná historie:

2004 –  pořízení leteckého hyperspektrálního skeneru AISA Eagle

2005 – 2008  projekt „Spectral-spatial scaling from leaf to canopy level using spectro-directional approaches in support of the GMES Sentinel-2: ´Superspectral´ mission“ [ESA PECS]

2006 – 2009  projekt HYPER-I-NET – Hyperspectral Imaging Network [FP6]

2008 – 2012  projekt  EUFAR – European Facility for Airborne Reseach in Environmental and Geoscience [FP7]

2010 – 2015  realizace projektu CzechGlobe [OP VaVpI]

2012 – 2014  projekt HyDaP  [OPVK]

2014 – 2018  projekt EUFAR 2 [FP7]

2015 –   zahájení činnosti Letecké laboratoře zobrazujících systémů (FLIS)

2018 –   založení konsorcia EUFAR AISBL

2018 –   zahájení projektu FlexSense [ESA]

2020 – zahájení provozu UAS (dronu) s hyperspektrálním a termálním senzorem

2023 – Spolupráce s CNR na projektu PRISCAV zabývající se kalibračními aktivitami pro družici PRISMA

Přejít nahoru