FLIS

Letecká laboratoř zobrazujících systémů (FLIS – Flying Laboratory of Imaging Systems) se skládá z leteckého nosiče, zobrazujících spektroradiometrů a laserového skeneru. Jako letecký nosič slouží fotogrammetrické letadlo Cessna 208B Grand Caravan se dvěma snímacími otvory. Základní senzorické vybavení je tvořeno hyperspektrálními senzory firmy Itres (CASI-1500, SASI-600, TASI-600), jejichž základní specifikace jsou uvedeny v tabulce 1. Jedná se o tzv. stírací (pushbroom) skenery, které snímají zájmové území po jednotlivých řádcích. Všechny hyperspektrální senzory jsou vybaveny na zakázku vyráběnými snímacími čipy, které zaručují vyšší tvz. „full well capacity“ detektoru umožňující vyšší rozsah měřeného signálu bez saturace. Větší dynamický rozsah umožňuje snazší spektrální rozlišení snímaných objektů. Letecký laserový full-waveform skener LMS Q780 umístěný na palubě letadla je produktem firmy Riegl a jeho základní specifikace jsou uvedeny v tabulce 2. Letadlo je vybaveno i dalšími přístroji a systémy sloužícími k zvyšování kvality snímaných dat a pořizování doprovodných údajů pro závěrečné zpracování (navigační systém, gyroskopická plošina, atd.). Pomocné přístroje je možno využít i pro instalaci jiných standardních a experimentálních senzorů. Aktuální pozice a poloha letadla (ve třech osách) je monitorována pomocí inerciální navigační jednotky GNSS/IMU POS AV. Data pořizovaná hyperspektrálním senzorem jsou synchronizována se signálem z GNSS/IMU jednotky a nahrávána do akvizičního počítače.

CASI - 1500 SASI - 600 TASI - 600

CASI

SASI

TASI

Spektrální oblast:
VNIR
SWIR
LWIR
Spektrální rozsah [nm]:
380 - 1050
950 - 2450
8000 - 11000
Počet prostorových pixelů:
1500
600
600
Max. spektrální rozlišení [nm]:
3.2
15
110
Zorný úhel [°]:
40
40
40
Obvyklé prostorové rozlišení [m]:
0.5 - 2.0
1.25 - 5.0
1.25 - 5.0

Tab. 1: Základní technické specifikace hyperspektrálního systému FLIS

Riegel LMS Q-780

Riegl

Maximální dosah [m]:
až 5800
Vlnová délka [nm]:
1064
Frekvence laserového pulzu [kHz]:
až 400
Rozbíhavost las. paprsku [mrad]:
0.25
Zorný úhel [°]:
60

Tab. 2: Základní technické specifikace laserového systému FLIS

Senzory FLIS nainstalované v kabině letadla

Aircraft

Letadlo Cessna 208B Grand Caravan

Přejít nahoru